Střídavý voltmetr LED 230V – úprava pro měření od nuly

Tento síťový voltmetr měří střídavé napětí až od 70 V~. Nenáročnou úpravou můžete pomocí externího napájení měřit střídavé napětí už od nuly.

Řada elektroniků vlastní regulační autotrafo. Je nepraktické k němu při každém použití připojovat multimetr nebo se orientovat podle neocejchovaného ručkového měřidla. Měřidel, které jsou továrně uzpůsobena pro měření od nuly s externím napájením, není mnoho, navíc jsou drahá. Toto panelové měřidlo je relativně levné, a tak se nabízí možnost jak si ho upravit “zadarmo”.

Následující článek dokumentuje úpravu měřidla:

  • Panelový digitální voltmetr LED – 300V~ AC
  • ID v našem shopu: 4660
  • Označení výrobce: DSN-DVM-568AC
  • Verze desky: ver. 3.00

Je pravděpodobné, že starší modely měly jinou verzi desky (trochu jiné rozmístění součástek, jiné schéma zapojení). Pokud vlastníte tedy starší model, berte tento jako článek jako inpiraci k uvedené úpravě.

Popis úpravy

Stávající zapojení voltmetru LED je koncipováno tak, že napájecí napětí pro měřidlo se bere ze síťového napětí. Proud teče přes velký červenohnědý kondenzátor a srážecí výkonový odpor na vstup stabilizátoru 78L05 SMD, jehož vstup je kvůli přepětí ošetřen transilem 6V8.

Střídavý voltmetr LED 300 V - popis součástek
Střídavý voltmetr LED 300 V – popis součástek

Princip úpravy spočívá v přivedení externího napájení přímo na vstup stabilizátoru. Napětí musí být galvanicky izolováno, tedy nejlépe když najdete malý spínaný adaptér s napětím 9 V DC *). Nižší napětí není vhodné, protože stabilizátor potřebuje ke správné funkci rozdíl 2 až 3 volty, proto adaptér dopředu proměřte. Nejdříve opatrně vyjměte modul z rámečku. Pak musíte vypájet velký výkonový odpor. Velký červenohnědý kondenzátor je tam poté taky zbytečný – pod ním se nachází kalibrační SMD trimr. Buď se páječkou dostanete ze stran, případně prohřejete vývody a cín na padech povolí. Jen dejte pozor, aby vám nějaký zbytek cínu neulpěl zespoda na displeji, mohl by tam časem dělat neplechu. Na vstupu stabilizátoru je transil 6V8, to znamená, že pokud použijete adaptér s napětím vyšším než 6,8 V, musíte odstranit i transil **) – to je taková poměrně velká SMD součástka nalézající se ve stejné přímce s mikrokontrolérem. Výhodou je, že drží na velkých ploškách a po jeho odpájení se na ta samá místa dají dobře připájet vodiče, popřípadě vhodný konektor. Já sám jsem využil dvoupinový konektor typu XH 2.54mm, u kterého jsem přihnul vývody a zakápnul je dostatečně velkou kapkou cínu. Polarita: mínus je na plošce u mikrokontroléru, plus připojíte na plošku u vypájeného odporu.

*) Pokud použijete adaptér na napětí vyšší než 10 V, musíte také vyměnit elyt 470µ/10V za typ na vyšší napětí (podle adaptéru) neb vám za chvíli vystřelí 🙂
**) Nemusí se jednat o transil, může to být i Zenerova dioda, ale když jsem tu součástku měřil, připadalo mi koleno (= nárůst proudu při zvyšování napětí) na Zenerku příliš rychlé.

Střídavý voltmetr LED 300 V - úprava pro externí napájení
Střídavý voltmetr LED 300 V – úprava pro externí napájení
Střídavý voltmetr LED 300 V - deska plošných spojů
Střídavý voltmetr LED 300 V – deska plošných spojů a dvě hlavní vypájené součástky

Upravené měřidlo můžete otestovat na regulovatelném napájecím zdroji, abyste ověřili, že je funkční. Uvidíte, že pokles napájecího napětí pod 6,5 voltu způsobí pokles jasu displeje a pravděpodobně ovlivní i zpracování měřeného napětí mikrokontrolérem. Pak měřidlo kvůli bezpečnosti zadeklujte, místo testovacího zdroje připojte předem vyzkoušený adaptér a na měřicí vstup přiveďte napětí třeba z autotrafa, kterým lze regulovat střídavé napětí zpravidla od nuly. A máte hotovo.

otestování provedené úpravy
Střídavý voltmetr LED 300 V – otestování provedené úpravy

Upozornění

Pokud nemáte dostatek zkušeností s elektronikou, zejména pokud jste začátečník, do úpravy se vůbec nepouštějte. Pracujete se síťovým napětím, i při drobné neopatrnosti si můžete způsobit úraz elektrickým proudem nebo může dojít ke zkratu.

Veškeré modifikace měřáku jdou na vaše riziko. Na tuto úpravu se totiž nevztahuje záruka, protože je to zásah do měřidla. Modifikací tedy přicházíte o garanci k výrobku.

Odkazy

Související produkty v našem eshopu

Další informační zdroje

Následující schéma je převzato z citovaného zdroje (oldtuberadios.blogspot.com)

Střídavý voltmetr LED 230V - schéma
Střídavý voltmetr LED 230V – schéma